Nuomos sąlygos

Norint išsinuomoti įrangą būtina pasirašyti nuomos sutartį bei pateikti šiuos dokumentus:

Fiziniams asmenims

  • Vieno asmens dokumentų (pvz. pasas, vair. pažymėjimas, techn. mašinos pasas.);
  • Būtina - atsiskaityti už nuomos laikotarpį banko kortele-tapatybės patvirtinimui;
  • Kiekvienu konkrečiu nuomos atveju užpildomas nuomos sutarties priedas;
  • Nuomotojas visada pasilieka teisę imti užstatą už išnuomotus instrumentus.

Juridiniams asmenims

  • Metinė sutartis;
  • Įmonės įgaliojimą, patvirtintą direktoriaus parašu ir spaudu;
  • Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba vairuotojo pažymėjimą ir darbuotojo pažymėjimą).


Minimalus įrankio nuomos laikotarpis - viena valanda.

Sekmadieniais ir švenčių dienomis nuomos mokestis už įrangą neskaičiuojamas.

ĮRANGOS NUOMOS BENDROSIOS SĄLYGOS

Nuomos sąlygos  kiekvienos įrangos atžvilgiu  gali skirtis ir jos bus nustatytos nuomos Sutartyje ir įrangos perdavimo–priėmimo akte, kurie yra privaloma nuomos santykių dalis. Nuomotojas pasilieka teisę neišnuomotį įrangos net jeigu pateikti visi privalomi dokumentai.

NUOMOS LAIKOTARPIS

Įranga Klientui išnuomojama konkrečiam Perdavimo akte nurodytam laikotarpiui. Minimalus nuomos laikotarpis įrangai yra viena valanda.Įrangos Nuomos laikas skaičiuojamas nuo Įrangos perdavimo Klientui momento iki Įrangos grąžinimo Nuomotojui momento. Klientas gali rinktis įrangos nuomos valandos ar paros tarifą. Sekmadieniais ir švenčių dienomis nuomos mokestis už įrangą neskaičiuojamas. Kitą dieną po švenčių Įranga turi būti grąžinta iki 10 val. ryto.

PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS

Pasirašydamas įrangos perdavimo aktą  bei nuomos sutartį Klientas garantuoja, kad jis moka saugiai dirbti su įranga, pilnai atsako už galimas žalas tretiesiems asmenims, sau, darbo objektams ar aplinkai. Klientas garantuoja, kad įranga jokiu atveju nebus perduota tretiesiems asmenims. Jeigu įranga grąžinama netvarkinga ar sugadinta, Nuomotojas turi teisę reikalauti, kad Nuomininkas padengtų remonto ar plovimo išlaidas. Įranga gali būti naudojama tik pagal tiesioginę jos paskirtį.
Nuomotojui pareikalavus Klientas privalo informuoti Nuomotoją, kur įranga bus naudojama ir Nuomos sutarties metu Nuomotojas turi teisę atvykti į įrangos naudojimo vietą, ir patikrinti ar įranga naudojama pagal instrukcijas. Taip pat Nuomotojui pareikalavus Klientas privalo nedelsiant grąžinti įrangą apžiūrai arba remontui. Klientui atsisakius pateikti išsinuomotą įrangą nuomotojas turi teisę perduoti išieškojimą tretiesiams asmenims.
Pastebėjęs įrangos gedimą, Klientas privalo nutraukti darbą su šia įranga ir nedelsiant pranešti Nuomotojui.

NUOMOS MOKESTIS

Nuomos mokestis skaičiuojamas nuo įrangos perdavimo Klientui momento iki jo grąžinimo momento. Nuomos kainos pateiktos Nuomotojo internetinėje svetainėje  www.rentas.lt.

ATSAKOMYBĖ

Klientas yra pilnai atsakingas už įrangos būklės pablogėjimą, kurį sąlygoja netinkamas įrangos eksploatavimas ir bet kokį  įrangos praradimą. Natūralus įrangos nusidėvėjimas nelaikomas būklės pablogėjimu. Įrangos praradimo atveju Klientas turi pilnai atlyginti Nuomotojui įrangos įsigijimo kainą ir nuomos mokestį pagal LR civilinio kodekso 6.499  straipsnį.